కోపం “దీని గురించిన మంచి ఏమిటి”
Author: స్నేహలత జయకుమార్
Price : 20

Description

మంచి కోపం మరియు హానికరమైన కోపం ఉన్నాయి. కోపం దూకుడు రూపంలో కొనసాగినప్పుడు అది వినాశకరమైనదిగాను లేదా ఆరోగ్యకరమైన చర్య వైపు మనల్ని సమీకరించినప్పుడు నిర్మాణాత్మకమైన మార్పును తెలియజేస్తుంది. ఈ బుక్‌లెట్ చెడు నుండి మంచిని గుర్తించడంలో మరియు విధ్వంసక కోపాన్ని ఎలా అధిగమించాలనే దానిపై సహాయపడుతుంది

‘కోపం’పై ఈ బుక్‌లెట్‌లో పొందుపరచబడిన అంశాలు –

  • కోపం అంటే ఏమిటి?
  • కోపం పాపమా?
  • ప్రజలు కోపానికి ఎలా స్పందిస్తారు?
  • మనం కోపాన్ని ఎలా నిర్వహించగలం?
  • నేను కోపంతో నిదానంగా ఎలా మారగలను?

I wish to donate for this book 

My Wishlist for Donation (0)
Open chat
1
Get ministry updates and shareable content on Whatsapp. Add 9121154787 to your contacts and send us a message on whatsapp.