మీ ఒత్తిడిని అధిగమించి పరీక్షలను ఎదుర్కొనండి
Author: షేబా వాసుదేవన్
Price : 20

Description

తల్లిదండ్రులు మరియు ఉపాధ్యాయులు విభిన్న అభ్యాస శైలులను మెచ్చుకోవడం మంచిది. పరీక్ష ఒత్తిడికి కారణాలు మరియు అటువంటి ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలో ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది. ఈ బుక్‌లెట్‌లో విద్యార్థులు తెలివిగా చదువుకోవడానికి చిట్కాలు మరియు తల్లిదండ్రులు మరియు ఉపాధ్యాయులకు సహాయపడే చిట్కాలను కూడా మీరు కనుగొంటారు.

I wish to donate for this book 

My Wishlist for Donation (0)
Open chat
1
Get ministry updates and shareable content on Whatsapp. Add 9121154787 to your contacts and send us a message on whatsapp.